అంతర్జాలంలో వెతికితే  కొన్ని లింకులు ఉన్నాయి. 

  1.    EKA SLOKI RAMAYANAM IN TELUGU - YouTube

     

    ॐ Hindu Slokas Blog ॐ: Eka Sloki Ramayanam