koodali

Monday, November 30, 2015

ఓం..


లింగాష్టకం.

1..బ్రహ్మమురారి సురార్చితలింగం
....నిర్మల భాసితశోభితలింగమ్ 
జన్మజదుఃఖవినాశకలింగం
....తత్ప్రణమామి  సదాశివలింగమ్

2..దేవముని ప్రవరార్చితలింగం
....కామదహనకరుణాకరలింగమ్ 
రావణదర్పవినాశకలింగం
....తత్ప్రణమామి సదాశివలింగమ్

3..సర్వసుగంధసులేపితలింగం
....బుద్ధివివర్ధనకారణలింగమ్ 
సిద్ధసురాసురవందితలింగం
....తత్ప్రణమామి సదాశివలింగమ్

4..కనకమహామణిభూషితలింగం
....ఫణిపతివేష్టితసేవితలింగమ్ 
దక్షసుయజ్ఞవినాశనలింగం
....తత్ప్రణమామి సదాశివలింగమ్

5..కుంకుమచందనసేవితలింగం
....పంకజహారసుశోభితలింగమ్
సంచితపాపవినాశక  లింగం
....తత్ప్రణమామి సదాశివలింగమ్

6..దేవగణార్చితసేవితలింగం
....భావైర్భక్తిభిరేవ  చ లింగమ్
దినకరకోటి ప్రభాకరలింగం
....తత్ప్రణమామి సదాశివలింగమ్

7..అష్టదళో పరివేష్టితలింగం
....సర్వసముద్భవకారణలింగమ్ 
అష్టదరిద్ర వినాశనలింగం
....తత్ప్రణమామి  సదాశివలింగమ్

8..సురగురు సురవర పూజితలింగం
....సురవనపుష్పసదార్చితలింగమ్ 
పరమపదం పరమాత్మక లింగం
....తత్ప్రణమామి  సదాశివలింగమ్

లింగాష్టక  మిదం పుణ్యం
....యఃపఠే చ్చివసన్నిధౌ
శివలోక  మవాప్నోతి
....శివేన  సహ  మోదతే.

గౌరీస్తుతి 

నానాయోగిమునీంద్ర హృద్యనిలయాం
నానార్ధసిద్ధిప్రదాం
నానాపుష్పవిరాజితాంఘ్రియుగళాం
నారాయణేనార్చితామ్
 నాదబ్రహ్మమయీం  పరాత్పరాం
నానార్ధతత్వాత్మికాం
మీనాక్షీం  ప్రణతోస్మి  సంతత మహం
కారుణ్యవారాన్నిధిమ్ .


 వ్రాసిన విషయాలలో ఏమైనా  అచ్చుతప్పులు  వంటివి ఉంటే ,  దయచేసి  క్షమించమని దైవాన్ని  ప్రార్ధిస్తున్నాను.
Saturday, November 28, 2015

రావణవధ వధ జరగటంలో తప్పేమిటి ?


రావణవధ గురించి బ్లాగులలో కొందరి అభిప్రాయాలను చదివిన తరువాత నా అభిప్రాయాలను వ్రాయాలనిపించి వ్రాస్తున్నాను.
...............

1. కొందరి అభిప్రాయాలు.. రాక్షసులు చెడుకు ప్రతీకలు, దేవతలు మంచికి ప్రతీకలు అనడం... దేవతలు ఎంత తందనాలాడినా ఒకే, రాక్షసులు ఎంత నిష్టగా వున్నా లాభం లేదు... వారు చెడ్డవారే అని అర్థం చెప్పడం కాదూ?

a. నా అభిప్రాయం..రాక్షసులు చెడుకు ప్రతీకలు, దేవతలు మంచికి ప్రతీకలు అనేది సరైనదే.

అయితే,  రాక్షసులలో ప్రహ్లాదుడు వంటి మంచివారు కూడా ఉన్నారు.
....................

2. రాక్షసులు ఎంత నిష్టగా వున్నా లాభం లేదు... వారు చెడ్డవారే అని అర్థం చెప్పడం కాదూ?

a. రాక్షసులు ఎంత నిష్టగా వున్నా లాభం లేదు... వారు చెడ్డవారే  అని  ఎవరూ  చెప్పలేదు . 

రాక్షస జాతిలో  జన్మించినా  కూడా  ప్రహ్లాదుని    గొప్పవాడనే  అంటారు .   ప్రహ్లాదుని  చెడ్డవాడని ఎవరూ  అనరు కదా! 
...................


3. క్షాత్ర ధర్మం అనుసరించి... బలం వుంది కాబట్టి త్రిలోకాలను జయించడం తప్పే అయితే ఆ కాలం నాటి క్షత్రియులందరు చేసిందీ తప్పే కదా? ఇందులో రావణుడు మాత్రమే చేసిన తప్పేమిటీ? దేవతలను జయించడమా?


a.రావణుడు  అనవసరంగా ఎన్నో యుద్ధాలు  చేసి ఎందరినో చంపేసాడు..   రావణుడిని చంపటంలో మాత్రం తప్పేమిటి ?
................

4.ఇక పోతే సీతను కిడ్నాప్ చేయడం లాంటి నేరాలు కూడా ఆ కాలంలో పరిపాటే! మంచివాళ్ళోహో అని ప్రచారం చేసే దేవతల్లో కూడా ఇంద్రుడు ఎన్ని రంకు పనులు చెయ్యలేదు? కిడ్నాప్‌లు కూడా చేశాడుగా?

a.సీతను కిడ్నాప్ చేయడం లాంటి నేరాలు కూడా ఆ కాలంలో పరిపాటే! అనటంలో  రావణుడు  స్త్రీలను కిడ్నాప్ చేయటం తప్పు కాదని మీ అభిప్రాయంలా అనిపిస్తోంది. 

ఇక,  ఇంద్రుడు తాను చేసిన కొన్ని పనుల వల్ల  ఎన్నో కష్టాలు అనుభవించటం జరిగింది. ఇలాంటి సంఘటనల ద్వారా మనకు ఏం తెలుస్తుందంటే..

 ఎంత గొప్పవాళ్ళైనా సరే ( దేవతలైనా సరే ) తాము చేసిన పనులకు తగ్గ ఫలితాలను అనుభవిస్తారని తెలుసుకోవచ్చు.
......................

ఇక , రావణుడు  ఎందరో స్త్రీలను చెరబట్టాడు.

రావణుడి గురించిన మరికొన్ని విషయాలు......( ఈ విషయాలు అంతర్జాలంలో చదివి రాసాను..) 

రావణుడు రసికతకు, స్త్రీల కొరకై ఎంతకైనా తెగించేవాడుగా పేరు గాంచాడు. ఇతనికి ఎంతోమంది భార్యలు. వారిలో ముఖ్యమైనది మయసురుడి కూతురు, మరియు అప్సరస అయినటువంటి మండోదరి. మండోదరి తెలివితేటలకు, అందానికి పెట్టింది పేరు. ఉన్న భార్యలు చాలక రావణుడు తను గెలిచిన దేశాలనుండి ఎంతోమంది మహిళలను తెచ్చి తన అంతఃపురంలో ఉంచాడు. 

వాసుకి పాలిస్తున్న పాతాళ లోకానికి వెళ్ళి తక్షకుని భార్యను అపహరించి తన భార్యగా చేసుకొంటాడు.

తనను నిరసించిన యువతిని కైవసం చేసుకోవటానికి రావణుడు ఎంతకైనా తెగించేవాడు. ఇలాంటి రెండు ఘటనల కారణంగానే రామాయణ మహాకావ్యం ఉద్భవించిందని చెప్పవచ్చు. 

మొదటిది సన్యాసినియైన వేదవతిని బలాత్కరించ బూనడం. వేదవతి విష్ణువును చేపట్టడానికి కఠోరమైన తపస్సు చేయసాగింది. కుటీరానికి వచ్చిన రావణుడు ఆమెను కామించాడు. కాని ఆమె అతన్ని ఎదిరించింది. 

కాని రావణుడు బలాత్కారంగా ఆమెను చెరపట్టడానికి ఉద్యుక్తుడయ్యాడు. అప్పుడామె అతని చావుకి తానే కారణమౌతానని ప్రవచించి, మంటలను ప్రజ్వరిల్లజేసి అందులో బూడిదై పోయింది.

 తర్వాత ఆమే సీత గా పుట్టి, విష్ణువుకి(రాముడి రూపంలో) భార్యగా మారి, రావణుడి చావుకి కారణమైంది.

 రెండోది అప్సరస రంభతో రావణుడి వ్యవహారం. రావణుడు రంభను మోహించి బలవంతం చేయబోతాడు. అప్పుడు రంభ తనకు కుబేరుడి కొడుకుతో వివాహం నిశ్చయమైనందున తాను రావణుడికి కుమార్తె సమానురాలనని, కామకలాపాలకు సరికాదని చెపుతుంది. కానీ రావణుడు వినకుండా బలవంతం చేయబోతాడు.

 దాంతో కోపించిన కుబేరుడి కొడుకు, ఇకముందు ఏ స్త్రీనైనా బలవంతపెడితే అతని పది తలలు రాలిపోతాయని శపిస్తాడు. ఈ శాపమే రావణుడి చెరలో ఉన్న కాలంలో సీతను కాపాడిందని చెప్పబడుతుంది.


రావణుడు కైలాసపర్వతం వైపు వెళ్ళి తన సోదరుడైన కుబేరుని యుద్ధంలో జయించి పుష్పకవిమానాన్ని కాంచనలంకకు తెచ్చుకొన్నాడు.

ఉత్తరభారతంలో ఉన్న చైత్రవనాన్ని ధ్వంసం చేశాడు. స్వర్గానికి వెళ్ళి నందనవనాన్ని ధ్వంసం చేశాడు.

సూర్యచంద్రులను రెండు చేతులతో గట్టిగా పట్టుకొని వారి గమనాన్ని నిరోధిస్తాడు.

పూర్తి కావస్తున్న యజ్ఞయాగాదులను ధ్వంసం చేయడం అంటే అత్యంత ప్రీతి. యజ్ఞాలలో ఇచ్చే సోమరసాన్ని ఇంద్రుడు సంగ్రహించకుండా తానే స్వీకరించి, యజ్ఞఫలాన్ని నాశనం చేస్తాడు.
............

( ఇలాంటి రావణుడిని చంపటంలో తప్పేమీ లేదు. చంపకుండా వదిలితేనే తప్పు.)Wednesday, November 25, 2015

ఓం..


కార్తీక పౌర్ణమి... తిరువణ్ణామలై  మహాదీపోత్సవం ఒకే రోజు వచ్చిన విశేషమైన రోజు ఇది.
................

లింగాష్టకం.

1..బ్రహ్మమురారి సురార్చితలింగం
....నిర్మల భాసితశోభితలింగమ్ 
జన్మజదుఃఖవినాశకలింగం
....తత్ప్రణమామి  సదాశివలింగమ్

2..దేవముని ప్రవరార్చితలింగం
....కామదహనకరుణాకరలింగమ్ 
రావణదర్పవినాశకలింగం
....తత్ప్రణమామి సదాశివలింగమ్

3..సర్వసుగంధసులేపితలింగం
....బుద్ధివివర్ధనకారణలింగమ్ 
సిద్ధసురాసురవందితలింగం
....తత్ప్రణమామి సదాశివలింగమ్

4..కనకమహామణిభూషితలింగం
....ఫణిపతివేష్టితసేవితలింగమ్ 
దక్షసుయజ్ఞవినాశనలింగం
....తత్ప్రణమామి సదాశివలింగమ్

5..కుంకుమచందనసేవితలింగం
....పంకజహారసుశోభితలింగమ్
సంచితపాపవినాశక  లింగం
....తత్ప్రణమామి సదాశివలింగమ్

6..దేవగణార్చితసేవితలింగం
....భావైర్భక్తిభిరేవ  చ లింగమ్
దినకరకోటి ప్రభాకరలింగం
....తత్ప్రణమామి సదాశివలింగమ్

7..అష్టదళో పరివేష్టితలింగం
....సర్వసముద్భవకారణలింగమ్ 
అష్టదరిద్ర వినాశనలింగం
....తత్ప్రణమామి  సదాశివలింగమ్

8..సురగురు సురవర పూజితలింగం
....సురవనపుష్పసదార్చితలింగమ్ 
పరమపదం పరమాత్మక లింగం
....తత్ప్రణమామి  సదాశివలింగమ్

లింగాష్టక  మిదం పుణ్యం
....యఃపఠే చ్చివసన్నిధౌ
శివలోక  మవాప్నోతి
....శివేన  సహ  మోదతే.

గౌరీస్తుతి 

నానాయోగిమునీంద్ర హృద్యనిలయాం
నానార్ధసిద్ధిప్రదాం
నానాపుష్పవిరాజితాంఘ్రియుగళాం
నారాయణేనార్చితామ్
 నాదబ్రహ్మమయీం  పరాత్పరాం
నానార్ధతత్వాత్మికాం
మీనాక్షీం  ప్రణతోస్మి  సంతత మహం
కారుణ్యవారాన్నిధిమ్ .


 వ్రాసిన విషయాలలో ఏమైనా  అచ్చుతప్పులు  వంటివి ఉంటే ,  దయచేసి  క్షమించమని దైవాన్ని  ప్రార్ధిస్తున్నాను.

Saturday, November 21, 2015

అతివృష్టి...అనావృష్టి..

సకాలంలో వర్షాలు పడకపోవటం , వర్షాలు పడితే వరదలు ముంచేయటం తరచూ జరుగుతోంది.
...................

వర్షాలు పడినప్పుడు ఆ నీటిని నిలువ చేసుకునే ఏర్పాట్లు చేసుకుంటే వేసవిలో నీటి ఎద్దడి రాకుండా ఉంటుంది కదా !

చెరువులు, కాలువలలో ఎటువంటి అడ్దకులూ లేకుండా నీరు ప్రవహించే విధంగా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే వరదల వల్ల నష్టం చాలావరకూ తగ్గుతుంది.

...................

ప్లాస్టిక్ కవర్లు వంటివి కాలువలకు అడ్డంపడి నీటిప్రవాహాన్ని అడ్దుకుంటున్నాయి.

 వేసవిలో కాలువలు ఎండినప్పుడు కాలువ అడుగుభాగమంతా బోలెడు ప్లాస్టిక్ వ్యర్ధాలు కనబడతాయి. 


ప్లాస్టిక్ వ్యర్ధాలు చెరువులలో, కాలువలలో పడకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి.

 చెరువులు, కాలువలలో పూడిక తీయటం జరగాలి.


చెరువులు, కాలువలు  కబ్జాలకు గురవకూడదు.

ప్రభుత్వాలు, అధికారులు, ప్రజలు అందరూ చిత్తశుద్ధితో  ఎవరి  పరిధిలో  వారు  సరైన చర్యలు చేపట్టినట్లయితే  వేసవిలో నీటి ఎద్దడిని, వర్షాలు  వచ్చినప్పుడు వరదల వల్ల వచ్చే కష్టాలను చాలా వరకు తప్పించుకోవచ్చు.
......................

మనుషుల స్వయంకృతాపరాధాల వల్ల  పర్యావరణకు  ఎంతో నష్టం జరుగుతోంది.

 అతివృష్టి..అనావృష్టి వంటివి తగ్గాలంటే మనుషులు తమ స్వార్ధాన్నీ, అతి కోరికలను తగ్గించుకుని పర్యావరణ సమతుల్యాన్ని కాపాడాలి..

ఇవన్నీ అందరికీ తెలిసిన విషయాలే.

Monday, November 16, 2015

ఓం నమఃశ్శివాయ.....