koodali

Friday, October 19, 2018

ఓం ..


ఓం ..                                           


సాయి సాయి.


శ్రీ రాజరాజేశ్వర స్వామికి  అనేక  నమస్కారములు,

 శ్రీ రాజరాజేశ్వరీ దేవికి  అనేక  నమస్కారములు.

                       శ్రీ  రాజరాజేశ్వర్యష్టకం.


  1.  అంబా శాంభవి చంద్రమౌళి రబలాపర్ణా ఉమాపార్వతీ

      కాళీహైమవతీ  శివా  త్రినయనీ  కాత్యాయనీ  భైరవీ
     సావిత్రీ  నవయౌవనా శుభకరీ  సామ్రాజ్యలక్ష్మీ ప్రదా
     చిద్రూపీ  పరదేవతా  భగవతీ  శ్రీ రాజరాజేశ్వరీ 

2.  అంబా మోహిని దేవతా త్రిభువనీ ఆనందసంధాయినీ

     వాణీ పల్లవపాణి  వేణుమురళీగాన  ప్రియాలోలినీ
    కళ్యాణీ  ఉడురాజబింబవదనా  ధూమ్రాక్ష సంహారిణీ
   చిద్రూపీ  పరదేవతా  భగవతీ  శ్రీ  రాజరాజేశ్వరీ 

3. అంబానూపుర  రత్నకంకణధరీ  కేయూరహారావళీ

  జాజీచంపక  వైజయంతలహరీ  గ్రైవేయ వైరాజితాం
  వీణావేణు  వినోదమండితకరా  వీరాసనా  సంస్థితా
  చిద్రూపీ  పరదేవతా  భగవతీ  శ్రీ  రాజరాజేశ్వరీ 

4. అంబా రౌద్రిణి భద్రకాళి  బగళా జ్వాలాముఖీ  వైష్ణవీ

  బ్రహ్మాణీ  త్రిపురాంతకీ  సురనుతా  దేదీప్యమానోజ్వలా
  చాముండా  శ్రితరక్ష  పోషజననీ  దాక్షాయణీ  పల్లవీ
  చిద్రూపీ  పరదేవతా  భగవతీ  శ్రీరాజరాజేశ్వరీ 

5. అంబా  శూలధనుః  కుశాంకుశధరీ  అర్ధేందు  బింబాధరీ

  వారాహీ  మధుకైటభప్రశమనీ  వాణీరమా సేవితా
  మల్లాద్యాసుర  మూకదైత్యదమనీ  మాహేశ్వరీ  అంబికా
  చిద్రూపీ  పరదేవతా  భగవతీ  శ్రీ రాజరాజేశ్వరీ 

6. అంబా  సృష్టి వినాశ పాలనకరీ  ఆర్యా  విసంశోభితా

    గాయత్రీ  ప్రణవాక్షరామృతరసః  పూర్ణానుసంధీకృతా
   ఓంకారీ  వినుతా  సురార్చితపదా  ఉద్దండ  దైత్యాపహా
   చిద్రూపీ  పరదేవతా  భగవతీ  శ్రీ  రాజరాజేశ్వరీ

7. అంబా శాశ్వత  ఆగమాది  వినుతా ఆర్యామహాదేవతా

  యా  బ్రహ్మాది  పిపీలికాంత జననీ  యావై  జగన్మోహినీ
  యా  పంచప్రణవాది రేఫజననీ  యా  చిత్కళామాలినీ
  చిద్రూపీ  పరదేవతా  భగవతీ  శ్రీ  రాజరాజేశ్వరీ  

8. అంబాపాలిత  భక్తరాజి రనిశం   అంబాష్టకం  యః పఠేత్

   అంబాలోక  కటాక్షవీక్ష  లలితా  ఐశ్వర్యమవ్యాహతా
   అంబాపావన మంత్ర రాజపఠనా ద్యంతేన  మోక్షప్రదా
  చిద్రూపీ  పరదేవతా  భగవతీ  శ్రీరాజరాజేశ్వరీ

    ఫలం : ఆధ్యాత్మిక  జ్ఞానప్రాప్తి, సర్వవాంఛా  సిద్ధి.
..........................................

ఏమైనా  అచ్చుతప్పుల  వంటివి  ఉంటే  దయచేసి  క్షమించమని  దైవాన్ని  ప్రార్ధిస్తున్నాను.Thursday, October 18, 2018

ఆది పరాశక్తి కధలు .. మూడవ భాగం .. మహిషాసుర మర్దిని అమ్మవారు ...............


ఒకప్పుడు మహిషాసురుడు రాక్షసులకు చక్రవర్తి అయ్యాడు. అతడు దేవేంద్రుని జయించి స్వర్గాధిపత్యాన్ని స్వాధీనం చేసుకొన్నాడు. దిక్పాలకులు, దేవతలు అందరూ అతని ఆజ్ఞకు వశులయ్యారు.


మహిషాసురుడు చేసే అన్యాయములు భరించలేక , దేవతలందరూ బ్రహ్మదేవునితో కలిసి శివకేశవులను దర్శించుకొని తమ బాధలు చెప్పుకొన్నారు. మహిషాసురుని దుర్మార్గాలు వివరించారు.


ఆ తరువాత వారందరి అంశాలతో ఒక మహాశక్తి ఆవిర్భవించింది. ఆ మహాశక్తి సర్వాలంకారములతో, సమస్త దివ్యాయుధములతో సాక్షాత్కరించింది. ఒక్కసారి మహాభయంకరముగా వికటాట్టహాసం చేసింది. ఆ తల్లిని దివ్యులంతా స్తుతించారు.


రాక్షసులకు ఆ భయంకరారావం గుండెల్ని బ్రద్దలు చేసేదిగా అనిపించింది. రాక్షసులు ఆయుధాలు ధరించి మహిషుని వెంట యుధ్ధానికి బయలుదేరారు. జగన్మాతను చూశాడు మహిషాసురుడు. ఇరుపక్షాలకు పోరు ప్రారంభమయింది.


చిక్షురుడు- తామ్రుడు- బిడాలుడు- అసిలోముడు మొదలైన రాక్షసులు నూతన వ్యూహ రచనలతో యుధ్ధం ప్రారంభించారు. ఎందరో రాక్షస వీరులు హతులయ్యారు.

జగన్మాత సింహవాహనాన్ని అధిరోహించింది. సింహగర్జనలతో, రాక్షసవీరుల అరుపులతో, రణరంగం భయంకరంగా ఉంది. సింహం రక్కసుల రక్తం త్రాగుతూ జూలు విదిలిస్తోంది. రాక్షసులు ప్రాణభీతితో అరుస్తూ ఉంటే, దేవతలు దేవి మీద పూలవాన కురిపిస్తున్నారు.

ఎందరో రాక్షసులు దేవి చేతిలో హతులయ్యారు.

ఈ దృశ్యం చూసి మండిపడ్డాడు మహిషాసురుడు. మహిష (దున్నపోతు ) రూపం ధరించాడు. కాలిగిట్టలతో నేల తట్టాడు. కొమ్ములతో పర్వతాలను బంతుల మాదిరిగా ఎగురగొట్టాడు. వాడి భయంకర రూపానికి ప్రకృతి కంపించింది.


మహిషుణ్ణి పాశంతో బంధించింది శ్రీదేవి. వాడు వెంటనే మహిష రూపం విడిచి రాక్షసాకారం  ధరించాడు. భయంకరారావం గావించాడు. అంతలో దేవి ఒక్కసారిగా మహిషుడిని   క్రింద పడవేసి పాదంతో త్రొక్కి పెట్టి ,శూలంతో గుండెల్లో పొడిచి సంహరించింది.


మహిషాసురుని సంహారాన్ని కళ్ళారా చూసిన మిగిలిన రాక్షస సైన్యం హాహాకారాలు చేస్తూ పాతాళానికి పారిపోయారు. దేవతలు ఆనందించి మహాదేవిని స్తుతించారు.అంబా! నీ శక్తితో బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులు తమతమ విధుల్ని నిర్వహించగలుగుతున్నారు. నువ్వు కీర్తివి, మతివి, స్మృతివి, గతివి, ధృతివి, కరుణవు, భయవు, శ్రధ్ధవు, వసుధవు, నువ్వే. .కమల, విజయ, గిరిజ, రమ, ఉమ, జయ మొదలైన నామాలతో కీర్తికెక్కిన దానివి నువ్వే. నువ్వు తుష్టివి, పుష్టివి, బుధ్ధివి, విద్యా, క్షమా, కాంతి, మేధలు నువ్వే. నీ ధారణా శక్తి వలన నాగకూర్మాలు భూమిని మోస్తున్నాయి. నీ స్వాహా శక్తి వలన యజ్ఞ హవిస్సులు దేవతలకు లభిస్తున్నాయి. 


తల్లీ ! నువ్వు అందరికీ భోగభాగ్యాలు ప్రసాదిస్తావు. వాగ్దేవతవై విద్యను అనుగ్రహిస్తావు. జనుల ఆర్తిని తొలగిస్తావు. నిన్ను నిరంతరం ధ్యానించేవారికి గర్భశోక రహితమైన మోక్షఫలాన్ని అందిస్తావు.మాతా ! ఈ భువన చక్రాన్ని కారుణ్యవీక్షణంతో నడిపించే నీ నిజతత్వం వేదాలకే అర్ధం కాదు. మరి అన్యులకెలా బోధపడుతుంది .


మాతా ! మహోగ్రుడూ, భువన కంటకుడూ అయిన మహిషాసురుణ్ణి సంహరించి మమ్మల్ని అనుగ్రహించావు. మేము ధన్యులం. సర్వశరణ్యాలైన నీ పదపంకజాల మీద మాకు అచంచలమైన భక్తిని ప్రసాదించు. ఈ శరీరం (వృక్షం ) రెండు పక్షులకు ( జీవాత్మ, పరమాత్మ )ఆశ్రయం. వాటి సఖ్యం అవి భాజ్యం. వాటిమధ్య మూడోదానికి స్థానం లేదు. అటువంటప్పుడు జీవుడు నిన్ను ఎలా విడిచిపెడతాడు ? అలాగే మేము నిన్నెప్పుడూ సేవిస్తూనే ఉంటాము. మమ్మల్ని కరుణించి రక్షించు తల్లీ !


దేవతలు చేసిన స్తుతికి దేవి సంతోషించి మృదుమధుర వాక్కులతో- "దుస్సాధ్యమూ దుర్ఘటమూ అయిన కార్యం ఎప్పుడైనా సంభవించినప్పుడు నన్ను స్మరించండి. మీ ఆపదల్ని వెంటనే హరిస్తాను. " అని అభయమిచ్చి దేవి అంతర్ధానమయ్యింది.


Sunday, October 14, 2018

ఆదిపరాశక్తి కధలు.. రెండవ భాగము..ఒకప్పుడు మహాశక్తి యొక్క సరస్వతీ శక్తి శుంభనిశుంభాది రాక్షసుల్ని సంహరించింది. 


ఒకానొక సమయంలో శుంభుడు, నిశుంభుడు అనే పేర్లు గల రాక్షసులు ,వరబలగర్వాలతో దేవతల్ని అమరావతి నుండి తరిమివేశారు.శుంభ,నిశుంభుల వల్ల ఎన్నో బాధలు పడ్డ దేవతలు .... ఏదైనా ఉపాయం చెప్పమని దేవగురువు వద్దకు వెళ్ళి అడిగినప్పుడు, ఆయన చెప్పిన సలహా ప్రకారం , మీకేమయినా ఆపదలు వచ్చినప్పుడు నేను మిమ్మల్ని రక్షిస్తాను అని ... మహిష వధానంతరం దేవి ఇచ్చిన అభయప్రదానమును గుర్తు తెచ్చుకుని , అందరూ కలిసి హిమాలయానికి వెళ్ళి దేవీద్యాన పరాయణులై, మాయాబీజ జపమగ్నులై పరమేశ్వరిని ప్రార్ధించారు.దేవతల దీనాలాపాల్ని విని .. . . జగన్మాత ' కౌశికి ' అనే పేరుతో ఆవిర్భవించి మహాకాళి అనే నామంతో వారి కష్టాలు తీరుస్తానని పలికింది.హిమాలయ ప్రాంతములో ఉన్న మహాకాళిని, శుంభనిశుంభుల సేవకులయిన చండముండాసురులు చూశారు. ఆ విషయాన్ని , ఆమె రూపలావణ్యాలను తమ ప్రభువులకు విన్నవించారు. ఆమె సౌందర్యాతిశయాన్ని గురించి విన్న శుంభుడు , సుగ్రీవుడనే రాక్షసుణ్ని దేవి దగ్గరకు రాయబారిగా పంపాడు.సుగ్రీవుడు జగన్మాతను సమీపించి , శుంభనిశుంభుల గొప్పదనాన్ని ప్రశంసించి వారిలో ఎవరినో ఒకరిని వరించమన్నాడు. 


అతని మాటలు విని ఆ తల్లి చిరునవ్వు నవ్వి , "నీ పలుకులు యధార్ధం. నన్ను జయించిన వాణ్ని గాని, నాతో సరిసమానమయిన పరాక్రమశాలిని గాని నేను వివాహం చేసికొంటాను. ఇది నా నియమం. నీవు పోయి ఈ విషయాన్ని మీ ప్రభువులకు చెప్పు." అన్నది.ఆ మాటలకు కోపించిన సుగ్రీవుడు, ఆమెతో ఏవేవో ప్రగల్భాలు పలికి, శుంభునకు విషయాన్ని వివరించాడు. శుంభనిశుంభులు రణమునకు బయలుదేరి వచ్చారు. ఉభయపక్షాలు పోరు ఘోరంగా చేస్తున్నాయి. వీరుల పదఘట్టనలతో భూమి దద్దరిల్లుతోంది. దేవతలు ఆసక్తిగా చూస్తున్నారు. సృష్టికి ప్రళయం సంభవిస్తుందేమోనన్న అనుమానం బయల్దేరింది  కొంతమంది విద్యాధరులకు.
జగన్మాత; సదాశివుని, శుంభనిశుంభుల దగ్గరకు రాయబారం పంపింది. రాయబారం విఫలమైంది. యుధ్ధం ప్రారంభమైంది. రాక్షససంహారం ముమ్మరంగా సాగుతోంది. పిశాచాలు రణరంగంలో ఆనందనాట్యం చేస్తున్నాయి. భూత- ప్రేత- పిశాచ- బ్రహ్మరాక్షస- శాకినీ- డాకినీ- హాకినీ గణాలు స్వైరవిహారం చేస్తున్నాయి. తెగిన తలలు, భుజాలు, అవయవాలు, ఎముకలగుట్టలతో   రణరంగం మహా భయంకరంగా ఉంది.
ఇంతలో వచ్చాడు రక్తబీజాసురుడు. వాడి శరీరంలో నుండి నేలమీద రాలే ఒక్కొక్క రక్తపు బొట్టుకి ఒక్కొక్క రక్తబీజుడు ఉధ్భవిస్తాడు. ఆ ఇంద్రాణీ శక్తి తన వజ్రాయుధంతో రక్తబీజుడ్ని కొట్టింది. వాడు గాయపడ్డాడు. రక్తం చిందింది. అనేకులు రక్తబీజులు పుట్టుకొచ్చారు. ఇది వాడు సాధించిన అపూర్వశక్తి. వాణ్ణి జయించటం కష్టం.
ఆ దృశ్యం చూసింది సరస్వతీదేవి. మహాకాళితో ఈ విధంగా అన్నది.


కాళీ! వీడి శరీరంలో రక్తం ఉన్నంతవరకు చావడు. కనుక, వీని శరీరం నుండి నేల మీద పడే రక్తాన్ని నేలమీదపడకుండానే త్రాగెయ్యి. నీకు చండిక సహకారంగా ఉంటుంది." మహాదేవి మళ్ళీ రక్తబీజుడ్ని గాయపరిచింది. రక్తం నేలమీద పడకుండానే మహాకాళి పీల్చివేసింది. రక్తరహితుడయ్యాడు ఆ రాక్షసుడు. వెంటనే వాని శిరస్సు ఖండించి అతని కపాలాన్ని తన కపాలమాలలో చేర్చుకొన్నది కాళిక .
రక్తబీజ సంహారం గాంచిన శుంభనిశుంభులు కాలాగ్నిరుద్రులై వచ్చారు. మళ్ళీ భయంకర యుధ్ధం. సరస్వతీదేవి సింహంలా గర్జించింది. నారిసారించి ధనుష్టంకారం చేసింది. ఆ ధ్వనికి బ్రహ్మదేవుని చెవులు గింగురుమన్నాయి. మృత్యుదేవత నృత్యం చేస్తూ దైత్యగణాల్ని అత్యుత్సాహంతో ఆరగిస్తున్నది.
నిశుంభాసురుడు జగదాంబను గుర్తించాడు. అసురీ మాయతో వేరొక ఆకారాన్ని పొందాడు. ఆ విధంగా కొంతసేపు పోరాడినాడు. జగదంబ భయంకరాకారాన్ని ధరించి నిశుంభుని మీదికురికింది. సింహనాదం చేస్తూ నిశుంభుని శిరసు ఖండించింది. దేవతలు ఆనందించారు. దుష్టరాక్షస గణాలు దుఃఖించాయి.


నిశుంభుడు చనిపోయాడు. శుంభుడు , దుర్గాదేవికి , నన్ను శరణు వేడుకో ! అని సలహా ఇచ్చాడు. అపుడు అంబ , నీవు పూర్వజన్మలో చేసికొన్న పుణ్యలేశం వల్ల నన్ను గాంచగలిగావు. నాతో సంభాషించగలిగావు. నేనెవరినో, నా రూపమేమిటో, నా  నామమేమిటో తెలియక వేదాలు ఘోషిస్తున్నాయి." అని అన్నది.శుంభునికి జగన్మాత దర్శనమైనది. ఆమె తత్వం అవగతమయ్యింది. ఆమె చేతిలో చనిపోయి జన్మ ధన్యం గావించుకోవాలనుకొన్నాడు. ఆయుధాలు ధరించాడు. రధమారోహించాడు. పోరు ప్రారంభించాడు. వీరి పోరాటాన్ని గగనతలాన నిలిచి యక్ష కిన్నర కింపురుష గరుడోరగ సిధ్ధసాధ్య విద్యాధరాధి దేవతాగణాలు , మహర్షులు చూశారు. ఆ యుధ్ధంలో దేవి వాడిని సంహరించింది.దేవతలు, దిక్పాలకులు, మహర్షులు మహాశక్తిని స్తుతించారు.రాక్షస సంహారం జరిగింది. అంటే అజ్ఞానం తొలగిపోయింది. విజ్ఞాన కాంతులు దశదిశల వ్యాపించాయి.


 విజ్ఞానం సరస్వతి. కనుకనే మానవ హృదయాలలో గూడుకట్టుకొన్న దురభిమానం, అహంకారం, మమకారం, ఆత్మీయత, స్వార్ధం, ద్రోహం మొదలయిన దుష్ట రాక్షసశక్తులు నశించిపోవాలని, శాశ్వతమైనది, పారలౌకికమైనది, నిరంతరానందసంధాయకమైనది పరమేశ్వరీ కృపాకటాక్షమని గ్రహించడం కోసం సరస్వతీ పూజ చేస్తారని పెద్దలు చెబుతున్నారు.
Thursday, October 11, 2018

ఆదిపరాశక్తి కధలు...ఒకప్పుడు శ్రీ మహావిష్ణువు పాలసముద్రం మీద ఆదిశేషునిపై పవళించి యోగనిద్రలో ఉన్నారు. 

 అప్పుడు విష్ణుమూర్తి చెవులలోని గులివి నుండి మధువు, కైటభుడు అనే ఇద్దరు రాక్షసులు జన్మించారు. వారిద్దరూ మహా బలవంతులు.

వారు శక్తిస్వరూపిణి అయిన పరాశక్తిని గురించి తపస్సు చేసి స్వేచ్చామరణమును వరముగా కోరుకొన్నారు.

 ఆ వరగర్వముతో రాక్షసులిద్దరూ బ్రహ్మ మీద దాడి చేశారు. బ్రహ్మదేవుడు విష్ణువు శరణుజొచ్చారు.

మధుకైటభులు విష్ణుదేవుని తమతో యుధ్ధము చేసి గెలవమన్నారు. వారు ఒకరితర్వాత ఒకరు అలసట తీర్చుకుంటూ విష్ణుమూర్తితో యుధ్ధము చేశారు.

విష్ణుమూర్తి విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి సమయం లేకపోయింది.

అప్పుడు మధుకైటభులు , "నీవు పరాక్రమశాలివే, అలసిపోయినట్లున్నావు. దాసోహమన్నచో నిన్ను విడిచిపెడతాం. కాదంటే నిన్ను సంహరించి తర్వాత ఈ బ్రహ్మదేవుని పని పడతాం " అన్నారు.

 అప్పుడు విష్ణువు, నేను అలసిపోయాను. కొంత విశ్రాంతి తీసికొన్న పిమ్మట మళ్ళీ మీతో యుధ్ధం చేస్తాను " అన్నారు.

మళ్ళీ యుధ్ధం ప్రారంభమయ్యింది. విష్ణువు యోగమాయను నుతించాడు. యోగమాయ విష్ణువును అనుగ్రహించటం జరిగింది.

యుధ్ధసమయములో యోగమాయ గగనతలంలో రాక్షసులకు దర్శనమిచ్చి వారివైపు తన మాయా దృష్టిని ప్రసరించటం జరిగింది.

ఆ చూపులకు మధుకైటభులు   తమనుతాము   మరచిపోయారు.

ఆ సమయములో విష్ణువు , "గతములో నేను ఎంతోమంది రాక్షసులను వధించాను. నాతో ఇంతకాలం యుధ్ధం చేసినవారు మీరు తప్ప మరొకరు లేరు. కనుక ఏదైనా వరము కోరుకొనుడు ఇస్తాను " అన్నారు.

పరవశులై, మదోన్మత్తులై యున్న ఆ దానవులు, "మేము యాచకులము కాదు. నీవే కోరుకో వరం, ఇస్తాము." అన్నారు.

అపుడు  శ్రీ మహావిష్ణువు, మీరిద్దరూ నా చేతిలో మరణించాలి: అన్నారు.

 వారు ఆశ్చర్యపోయారు. తెలివిగా మోసగింపబడ్డామని గ్రహించారు. లోకమంతా జలమయంగా ఉండడం చూసి , మమ్మల్ని నిర్జలప్రదేశంలో సంహరించు అన్నారు.

విష్ణువు రాక్షసుల్ని తన తొడలమీద నొక్కిపెట్టి సుదర్శన చక్రంతో వారి తలలు నరికారు. ఆ తలలనుండి మేధస్సు {మెదడు} బయటకు వచ్చి నీటి మీద తేలింది. మధుకైటభులిద్దరూ మరణించారు.

మేధస్సు ఆవరించిన జలభాగం మేదిని {భూమి } అయింది. అందుచేతనే మట్టి తినకూడదంటారు.Friday, October 5, 2018

.....సంబంధాలు ఉంటే తప్పేమిటి ? కొందరు స్త్రీలుపురుషులు ఏమంటున్నారంటే , 

వివాహేతర సంబంధాలు ఉంటే తప్పేమిటి ? అంటున్నారు.

ఇలా మాట్లాడే వాళ్ళు..  తమ భార్యలుభర్తలుకోడళ్ళు..  వివాహేతర సంబంధాలను ఏర్పరుచుకుంటే సమర్ధించి ప్రోత్సహిస్తారా?

***********

 వివాహేతర సంబంధాలు తప్పుకాదంటే ఇక వివాహ వ్యవస్థ ఎందుకు ?

స్త్రీ పురుషుల పరస్పర అంగీకారంతో కూడిన వివాహేతర సంబంధాలు తప్పుకాదనటం వల్ల ఎన్నో సమస్యలు వస్తాయి.


ఇప్పటికే చాలామంది భార్యలు తమ భర్తల వివాహేతర సంబంధాల వల్ల ఎన్నో  కష్టాలు పడుతున్నారు...

..ఇప్పుడిక ఇలాంటి భార్యల  కష్టాలు మరింత పెరిగే అవకాశముంది.


 స్త్రీ లైనాపురుషులైనా  తమ జీవితభాగస్వామికి  వివాహేతర సంబంధాలుంటే భరించలేరు.


ఇలాంటప్పుడు కుటుంబాల్లో గొడవలు జరుగుతాయికొన్నిసార్లు హత్యలుఆత్మహత్యలు కూడా జరుగుతాయి


 వివాహేతర సంబంధాల వల్ల కుటుంబ సంబంధాలు విచ్చిన్నం అవుతాయి.

***********

స్త్రీలకు అన్యాయం జరగకూడదు

అదే సమయంలో పురుషులకూ అన్యాయం జరగకూడదు.

 స్త్రీలకుపురుషులకు ఎవరి ప్రత్యేకత వారికుంది.
 వారు ఒకే విధంగా ఎలా అవుతారు?


 స్త్రీలు గర్భం ధరించి సంతానం పొందగలరు

తమకు కలిగిన సంతానం తన సంతానమే..అని నమ్మకంగా చెప్పగలరు.

పురుషులు గర్బం ధరించి సంతానం పొందలేరు కదా!


 స్త్రీలు వివాహేతరసంబంధాలు కలిగి ఉంటేసంతానం విషయంలో పురుషుని హక్కు సంగతేమిటి?


పెద్దవాళ్ళకు కూడా తమ వారసులు తరతరాలుగా  వృద్ధిలోకి రావాలని ఆశలు ఉంటాయి కదా!


సంతానం విషయమే కాకుండాభార్యకు భర్తకు...తమ కుటుంబం అనే ఒక భద్రతభరోసా ఉండాలి.

***********

వివాహేతర సంబంధాలు విషయంలో ..
ఎవరి బెదిరింపుల వల్లనైనా అలాంటి కార్యకలాపాలలో పాల్గొనవలసి వచ్చిందా

లేక ఇష్టపూర్వకంగా పాల్గొన్నారాఅనే విషయాలు పరిశీలించి, 

 స్త్రీ లైనా, పురుషులైనా..  తమ జీవితభాగస్వామి వివాహేతర సంబంధం ద్వారా మోసం చేస్తేఅందుకు సంబంధించిన వారిపై కేసు వేసే హక్కు ఉండాలి.

************

సమాజంలో స్త్రీలకు సమానత్వం లేదని వాపోవటం కన్నా...

.స్త్రీలుపురుషులు సమానమే అని చెబుతూ తల్లులు పిల్లల్ని పెంచితే స్త్రీలకుపురుషులకు సమానంగా గౌరవం ఉంటుంది.


అయితే,కొందరు స్త్రీలే సాటి స్త్రీల కష్టాలకు కారణం అవుతున్నారు. 
   
ఉదా..భార్యను గౌరవంగాప్రేమగా చూసుకోవాలని కొడుకులకు చెప్పే అత్తగార్లు  ఎందరుంటారు?


కొడుకు పెళ్లయి కోడలు వచ్చిన తరువాత  కోడలుకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడే  అత్తలు ఎందరో ఉన్నారు.


 మగవాళ్లు స్త్రీలకు శత్రువులన్నట్లు కొందరు మాట్లాడుతున్నారు

అయితే..తండ్రిఅన్నదమ్ములు,భర్త, కొడుకులు..స్త్రీలకు శత్రువులా?

స్త్రీలందరూ మంచివారు..పురుషులందరూ చెడ్డవాళ్లు అని  అనుకోనక్కరలేదు.

ఎంతసేపూ,  స్త్రీలపట్ల పురుషాధిపత్యం నశించాలని అంటారు కానీ, స్త్రీల పట్ల సాటి స్త్రీల ఆధిపత్య ధోరణి నశించనక్కరలేదా?


*********************

  రోజుల్లో ఎన్నో కుటుంబాల్లో గొడవలువిడాకులు  జరుగుతున్నాయి.

ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో  పిల్లలు మానసికంగా ఎంతో నలిగిపోతారు.

అందువల్ల ఇలాంటివి జరగకుండా చూసుకోవాలి. 


చేతనైతే ఈ సమస్యలను.....
 స్త్రీల విషయంలో కొన్ని నియమాలు ఉన్న దేవాలయాల్లో  నియమాలను తొలగించిన విషయంలో గొప్ప విజయం సాధించామంటూ కొందరు సంబరపడిపోవటం చూస్తుంటే ఆశ్చర్యంగా ఉంది.

***********

మధ్య కొందరు, శని శింగణాపూర్లో మూలమూర్తి వద్ద స్వయంగా స్త్రీలు అభిషేకం చేయవచ్చంటూ పర్మిషన్ తెచ్చుకున్నారు.

 స్త్రీలకు సమానత్వం వచ్చేసిందా? సమాజంలో స్త్రీల కష్టాలు పోయాయా?

**************

  రోజుల్లో స్త్రీలకు సంబంధించి ఎన్నో సమస్యలు ఉన్నాయి.


పాఠశాలల్లో, కాలేజీల్లో , ఆఫీసులలో..  లైంగిక వేధింపులు వల్ల ఎందరో  వేదనను అనుభవిస్తున్నారు.


చిన్న పిల్లల పట్ల కూడా అత్యాచారాలు జరిగిన వార్తలు విన్నాము.


ఎందరో స్త్రీలు వేశ్యాగృహాలలో నరకాన్ని అనుభవిస్తున్నారు.


 ఎందరో స్త్రీలు  అత్తలు, ఆడపడుచులు, సవతులు వంటి..తోటి స్త్రీల వల్లే  వేదనకు గురవుతున్నారు.

ఇంకా ఎన్నో సమస్యలున్నాయి .


సమాజంలో నేరాలు పెరగటానికి ..మద్యం, మత్తుమందులు, అశ్లీలచిత్రాలు, కుటుంబకలహాలు.....ఇలాంటివెన్నో కారణాలున్నాయి.


చేతనైతే సమస్యలను పరిష్కరించుకోవటానికి ప్రయత్నాలు గట్టిగా జరగాలి.


అంతేకానీ, స్త్రీల విషయంలో..  కొన్ని దేవాలయాల్లో  ఉన్న కొన్ని నియమాలను  తొలగించినంత మాత్రాన సమాజంలో స్త్రీల పరిస్థితి మారదు.Saturday, September 29, 2018

కొన్ని విషయాలు..

    
కొందరు ఫంక్షన్స్లో, హోటల్స్లో భోజనాలు వడ్దించటానికి ప్లాస్టిక్ ప్లేట్స్ ఉపయోగిస్తారు.

అయితే, ప్లాస్టిక్ ప్లేట్స్ పైన ఉన్న నూనె జిడ్డు త్వరగా శుభ్రం కాదు. ప్లాస్టిక్ ప్లేట్స్ ఎక్కువసార్లు కడగాలి.

 ప్లాస్టిక్ తో పోల్చితే స్టీల్ ప్లేట్స్ శుభ్రం చేయటం తేలిక. 

ఫంక్షన్స్ లో కొన్నిసార్లు కొందరు భోజనం చేసిన తరువాత ఆ ప్లేట్స్ కడిగి   తరువాత వారికి వడ్దిస్తారు.

 ఇలాంటప్పుడు కొన్ని ప్లాస్టిక్ ప్లేట్స్ గమనిస్తే, జిడ్దుగా ఉన్నట్లు తెలుస్తుంది.

 అందువల్ల ప్లాస్టిక్ బదులు  స్టీల్ ప్లేట్స్ , విస్తరాకులు వాడటం మంచిది.

************

 కొందరు పెద్దవాళ్ళు చిన్న పిల్లలకు జడ వేయటానికి బదులు,  రబ్బర్ బాండ్ తో జుట్టును టైట్ గా బిగించివేస్తారు. 

అలా జుట్టును బిగించి కట్టటం వల్ల ....కళ్ళకు హాని కలిగే అవకాశముందని కంటి వైద్యుల ద్వారా తెలిసింది.

 అందువల్ల జుట్టును రబ్బర్ బాండ్ తో బిగించి కట్టడం కాకుండా వదులుగా వేయటం మంచిది.

జడ వేయటానికి ఎక్కువ జుట్టు లేనప్పుడు,  రబ్బర్ బాండ్ కాకుండా జుట్టును రిబ్బన్ తో కట్టటం మంచిది.

**************

ఈ రోజుల్లో చాలామందికి టీవీలు, కంప్యూటర్ చూడటం అలవాటయింది.అలా ఎక్కువసేపు  చూడటం వల్ల కళ్ళు అలసి నొప్పి రావచ్చు.

కళ్ళజోడు పడితే ఎన్నో సమస్యలు ఉంటాయి. కళ్ళజోడు  బై ఫోకల్ అయినా ప్రోగ్రెస్సివ్ అయినా  దేనిసమస్యలు దానికున్నాయి.

 అలాగని టీవీ, కంప్యూటర్..చూడకుండా ఉండలేరు.కాబట్టి తక్కువగా చూడాలి.

 టీవీ చూసేటప్పుడు గంటలతరబడి కళ్ళప్పగించి చూడకుండా, మధ్యలో కొంతసేపు చూడటం మాని ,టీవీ లో వచ్చే ప్రోగ్రాం వినవచ్చు.. 

యూట్యూబ్ చూడాలనుకున్నా అదే పనిగా కళ్ళప్పగించటం కాకుండా, కొంతసేపు చూడటం మాని వినవచ్చు.

 అయితే, టీవీ, కంప్యూటర్..మొదలైన వాటి వల్ల రేడియేషన్ సమస్య ఉంటుందంటున్నారు కాబట్టి వీలైనంత తక్కువగా చూడటం మంచిది.

 ఇక ఐటీ రంగం వారికి చాలా సమయం కంప్యూటర్తో పని తప్పనిసరి. 

వాళ్ళలో చాలామంది చేతులు, మెడ, కళ్ళు, వెన్ను నెప్పులతో బాధపడుతున్నారు.

  ఈ రోజుల్లో బాంకింగ్ వంటి ఎన్నో రంగాల్లో కూడా కంప్యూటర్ వాడకం తప్పనిసరి అయింది.

 కంప్యూటర్ వాడేటప్పుడు  వీలైనంత  జాగ్రత్తలు తీసుకోవటం మంచిది. బలమైన ఆహారం కూడా  తీసుకోవాలి.

బాదం, పొన్నగంటి కూర..వంటివి తినాలి.

త్రిఫల చూర్ణం, అశ్వగంధ..వంటివాటిని ఆయుర్వేద వైద్యుల సహాయంతో వాడుకోవచ్చు.

యూట్యూబ్ ద్వారా కొందరు ఆయుర్వేద వైద్యం ద్వారా ఎన్నో విషయాలను తెలియజేస్తున్నారు.

ఎన్నో మంచి విషయాలను తెలియజేస్తున్న అందరికీ ధన్యవాదములు.